Close

Video

Hỗ trợ trực tuyến
facebook


Các mặt hàng thông dụng: dây tape, dây đai, dây luồn tròn, dây luồn dẹp, dây xương cá, dây viền - tăng cường, dây ovan...với nhiều màu sắc.

Nhiều kích cỡ từ 2mm cho đến 50mm

Hình thức đóng gói theo cuộn hoặc theo đơn đặt hàng.

Hiển thị như
Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang

Dây đai

Màu sắc: nhiều màu Quy cách: 10mm - 50mm Hình thức đóng gói: 50m - 100m/cuộn
Giá liên hệ

Dây luồn dẹp

Màu sắc: nhiều màu Quy cách: 4mm - 17mm Hình thức đóng gói: 100m/bó
Giá liên hệ

Dây luồn tròn

Màu sắc: nhiều màu Quy cách: 2mm - 5mm Hình thức đóng gói: 100m/bó
Giá liên hệ

Dây tape

Màu sắc: nhiều màu Quy cách: 3mm - 10mm Hình thức đóng gói: 100m - 500m/cuộn
Giá liên hệ

Dây viền - tăng cường

Màu sắc: nhiều màu Quy cách: 3mm - 5mm Hình thức đóng gói: 500m - 1000m/cuộn
Giá liên hệ

Dây xương cá

Màu sắc: nhiều màu Quy cách: 10mm - 50mm Hình thức đóng gói: 100m - 200m/cuộn
Giá liên hệ

Dây đai

Màu sắc: nhiều màu Quy cách: 10mm - 50mm Hình thức đóng gói: 50m - 100m/cuộn
Giá liên hệ

Dây luồn dẹp

Màu sắc: nhiều màu Quy cách: 4mm - 17mm Hình thức đóng gói: 100m/bó
Giá liên hệ
1 2 3 Tiếp theo