Close

Video

Hỗ trợ trực tuyến
facebook


Bao gồm các loại thun trắng, đen, màu, thun tròn nhỏ...

Quy cách: từ 1mm đến 5mm.

Hình thức đóng gói: 100m/bó.


Hiển thị như
Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang

Thun tròn đen

Màu: đen Quy cách: 1mm - 5mm Đóng gói: 100m/cuộn
Giá liên hệ

Thun tròn trắng

Màu: trắng Quy cách: 1mm - 5mm Đóng gói: 100m/cuộn
Giá liên hệ

Thun tròn nhỏ

Màu: trắng, đen, màu Quy cách: 1mm - 5mm Đóng gói: 100m/cuộn
Giá liên hệ