Close

Video

Hỗ trợ trực tuyến
facebook

Bao gồm các loại thun bản màu trắng, đen với các quy cách phổ biến: 2cm, 2.5cm, 3cm, 3.5cm, 4cm, 4.5cm, 5cm và 6cm.

Mặt hàng thun bản được cung cấp với độ dày, trung và mỏng.

Hình thức đóng gói: 44m/bánh (tương đương 48 yards)


Đối với mặt hàng thun kí, công ty cung cấp dưới hình thức 10kg/bao. Các quy cách phổ biến: 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm & 15mm với hai màu trắng và đen.


Hiển thị như
Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang

Thun bản 2cm

Màu: trắng Quy cách: 2cm Độ dày: dày, trung và mỏng. Hình thức đóng gói: 44m/bánh (tương đương 48 yards)
Giá liên hệ

Thun bản 2cm

Màu: đen Quy cách: 2cm Độ dày: dày, trung và mỏng. Hình thức đóng gói: 44m/bánh (tương đương 48 yards)
Giá liên hệ

Thun kí trắng

Màu: trắng Hình thức đóng gói: 10kg/túi
Giá liên hệ

Thun bản 2.5cm

Màu: trắng Quy cách: 2.5cm Độ dày: dày, trung và mỏng. Hình thức đóng gói: 44m/bánh (tương đương 48 yards)
Giá liên hệ

Thun bản 2.5cm

Màu: đen Quy cách: 2.5cm Độ dày: dày, trung và mỏng. Hình thức đóng gói: 44m/bánh (tương đương 48 yards)
Giá liên hệ

Thun kí đen

Màu: đen Hình thức đóng gói: 10kg/bao
Giá liên hệ

Thun bản 3cm

Màu: đen Quy cách: 3cm Độ dày: dày, trung và mỏng. Hình thức đóng gói: 44m/bánh (tương đương 48 yards)
Giá liên hệ

Thun bản 3cm

Màu: trắng Quy cách: 3cm Độ dày: dày, trung và mỏng. Hình thức đóng gói: 44m/bánh (tương đương 48 yards)
Giá liên hệ
1 2 3 Tiếp theo