Close

Video

Hỗ trợ trực tuyến
facebook


Bao gồm các loại thun số 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 với hai màu trắng và đen

Quy cách: từ 3mm đến 16mm.

Hình thức đóng gói: 100m/cuộn.

Hiển thị như
Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang

Thun số 04

Màu: Trắng Quy cách: 3mm & 4mm Đóng gói: 100m/cuộn
Giá liên hệ

Thun số 04

Màu: Đen Quy cách: 3mm & 4mm Đóng gói: 100m/cuộn
Giá liên hệ

Thun số 04

Màu: Đen Quy cách: 3mm & 4mm Đóng gói: 100m/cuộn
Giá liên hệ

Thun số 06

Màu: Trắng Quy cách: 5mm & 6mm Đóng gói: 100m/cuộn
Giá liên hệ

Thun số 08

Màu: Trắng Quy cách: 7mm Đóng gói: 100m/cuộn
Giá liên hệ

Thun số 08

Màu: Đen Quy cách: 7mm Đóng gói: 100m/cuộn
Giá liên hệ

Thun số 10

Màu: Đen Quy cách: 8mm Đóng gói: 100m/cuộn
Giá liên hệ

Thun số 10

Màu: Trắng Quy cách: 8mm Đóng gói: 100m/cuộn
Giá liên hệ