Nam Phong góp mặt tại sự kiện Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa

Công ty TNHH MTV Dệt Phụ liệu Nam Phong góp mặt tại sự kiện Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa ngày 26/9 – 29/9/2019

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: trong nhàKhông có mô tả ảnh.

 

Trả lời

0902157595