Tọa đàm: Hướng phát triển cho ngành nguyên phụ liệu dệt may

Để tháo gỡ “nút thắt cổ chai” của dệt may, các tín hiệu mới cho thấy hoạt động đầu tư vào lĩnh vực phụ trợ dệt may đang trên đà tích cực, với nhiều dự án nhà máy sợi hay nhà máy dệt nhuộm hàng triệu USD được khánh thành.

 

Trả lời

02838643541